Hlasovacie / komunikačné systémy

Čo je to QClick?

QClick je univerzálny hlasovací systém, ktorý možno používať v každej učebni, kde sa nachádza počítač. Pre svoju funkčnosť nepotrebuje interaktívnu tabuľu. Pomocou neho lepšie zapojíte žiakov a študentov do procesu výučby, udržíte ich pozornosť, oživíte hodiny a vyvoláte motiváciu v žiakoch s komunikačnými zábranami. Súčasťou systému je softvér QClick v slovenskom jazyku, ktorý sa vyznačuje jednoduchosťou a intuitívnosťou a integruje sa do MS PowerPoint. Je založený na spoľahlivej rádiovej techológii. Hlasovanie tak prebieha bez najmenších problémov.

Efektívne využitie systému QClick

  • všestranné využitie, napríklad kontrolné práce, vedomostné hry, motivačné úlohy, spätná väzba, zisťovanie názoru, hlasovanie pre a proti, kvízy, súťaže
  • vytváranie zoznamu žiakov a študentov triedy, ročníka alebo školy, export a import zoznamov a výsledky skúšiek aj vo formáte MS Excel
  • skúšanie alebo súťaženie v individuálnom i skupinovom režime
  • výber z rôznych režimov skúšania a testovania, napríklad normálny alebo rýchly režim, papierový kvíz, domáca úloha, eliminácia, hlasovanie a pod.
  • tvorba testov, úloh a zadaní podľa vlastných potrieb a predstáv s využitím MS PowerPoint, možnosť zadať časový limit na odpoveď či bodovú hodnotu otázky
  • výsledky skúšania možno zobraziť ihneď v podobe tabuľky, grafu alebo archivovať a znovu použiť, vytlačiť a pod.
pdf
- Hlasovacie a komunikačné systémy QClick

Kliknutím na obrázok si vyberte produkt

qrf300
QRF 300
qrf500
QRF 500
qrf700
QRF 700

hlasovacie systemy
logo STIEFEL INTERACTIVE
© 2018 STIEFEL EUROCART s.r.o.