Prírodopis/Biológia

Kostra človeka

Kostra človeka

Obj. kód: #760-01
Vhodné pre I. a II. stupeň ZŠ, SOŠ
a gymnáziá
» viac info

Triedenie stavovcov

Triedenie stavovcov

Obj. kód: #750-01
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, gymnáziá
» viac info

Nervová sústava

Nervová sústava

Obj. kód: #760-03
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, SOŠ
a gymnáziá
» viac info

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava

Obj. kód: #760-04
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, SOŠ
a gymnáziá
» viac info

Tráviaca sústava
a zdravá výživa

Tráviaca sústava a zdravá výživa

Obj. kód: #760-02
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, SOŠ
a gymnáziá
» viac info

Rozmnožovacia sústava

Rozmnožovacia sústava

Obj. kód: #760-06
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, gymnázia,
stredné školy
» viac info

Zmyslové orgány

Zmyslové orgány

Obj. kód: #760-08
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, gymnázia,
stredné školy
» viac info

Bezstavovce, I. diel

Bezstavovce, I. diel

Obj. kód: #750-02
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, gymnázia
» viac info

Cievna sústava

Cievna sústava

Obj. kód: #760-05
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, gymnázia,
stredné školy
» viac info

Živá príroda

Živá príroda

Obj. kód: #180-06
Vhodné pre I. stupeň ZŠ
» viac info

logo STIEFEL INTERACTIVE
© 2018 STIEFEL EUROCART s.r.o.