Zemepis/Geografia

Prírodné oblasti Zeme

Prírodné oblasti Zeme

Obj. kód: #274-03
Vhodné pre II. stupeň ZŠ
» viac info

Základy kartografie

Základy kartografie

Obj. kód: #274-01
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, SOŠ
a gymnáziá
» viac info

Svetové náboženstvá

Svetové náboženstvá

Obj. kód: #274-04
Vhodné pre II. stupeň ZŠ a gymnáziá,
medzipredmetový softvér
» viac info

Európa

Európa

Obj. kód: #280-01
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, SOŠ
a gymnáziá
» viac info

Svet

Svet

Obj. kód: #274-02
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, SOŠ
a gymnáziá
» viac info

Slovenská republika

Slovenská republika

Obj. kód: #473-01
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, SOŠ
a gymnáziá, odporúčacia
doložka MŠVVaŠ SR
» viac info

Česká republika

Česká republika

Obj. kód: #474-01
Vhodné pre II. stupeň ZŠ, SOŠ
a gymnáziá
» viac info

logo STIEFEL INTERACTIVE
© 2018 STIEFEL EUROCART s.r.o.